CONDIȚII GENERALE DE ÎNCHIRIERE

Vă rugăm să citiți cu atenție prezente condiții generale de închiriere care constituie parte integrantă a Contractului de închiriere care va fi încheiat între dumneavoastră și RaviCamper.

RaviCamper este o marcă înregistrată a S.C. Ravitex Bus S.R.L. Orice referire la RaviCamper vor fi considerate a fi făcute cu privire la societatea Ravitex Bus S.R.L.

 
 1. Încheierea Contractului
  1. Închirierea unei autorulote se realizează pin semnarea de către ambele părți a unui contract de închiriere.
  2. Efectuarea unei rezervări presupune acceptarea prezentelor termeni și condiții.
 2. Obiectul inchirierii
  1. RaviCamper închiriază conform condiţiilor convenite de comun acord, autorulota menționată în contractul de închiriere pentru perioada și la prețul prevăzute în Contractul de închiriere sau conform rezervărilor efectuate online prin intermediul website-ului www.ravicamper.ro.
   1. Condiții de închiriere
  2. Şoferul autorulotei trebuie să aibă vârsta minimă de 25 ani, să deţină permis de conducere corespunzător de cel puţin 3 ani şi să fie apt să conducă autorulota. Chiriaşul se obligă să folosească autorulota conform prevederilor legale cu privire la circulația pe drumurile publice.
 3. Utilizarea autorulotei
  1. Conducerea și utilizarea autorulotei
   1. Chiriașul are dreptul să utilizeze autorulota în toate țările din Uniunea Europeană și țările acoperite de asigurarea RCA și CASCO. Pentru alte țări, RaviCamper va emite o ofertă separată de costuri de asigurare extinsă și documente adiționale.
   2. Autorulota închiriată nu poate fi folosită în nici un caz pentru concursuri sau reclame de orice fel. Chiriaşul este obligat să respecte întocmai regulile de utilizare ale autorulotei stabilite de către RaviCamper. Şoferul este obligat să fie precaut în conducerea și utlizarea autorulotei închiriate. 
   3. Chiriașul este obligat să se asigure de funcţionarea corectă a instalaţiilor şi accesoriilor autorulotei înainte de a porni la drum și să respecte instrucțiunile de utilizare oferite de Ravicamper și din manualele de utilizare care se afla la bordul autorulotei.
   4. Chiriaşul declară că a fost informat de parametrii tehnici ai autorulotei. Chiriaşul este responsabil pentru eventualele daune cauzate de utilizarea neconformă ori neglijentă a autorulotei și/sau contrară caracteristicilor autorulotei.  Acestea sunt, de exemplu, defecţiunile sistemului de alimentare cu combustibil, de încălzire sau de alimentare cu apă, combustibil și aditivi necorespunzători, nerespectarea limitelor de înălțime, lățime, lungime ale autorulotei sau de greutate, daune aduse dotărilor interioare ale autorulotei sau accesoriilor sale (de exemplu, ruperea marchizei, a suportului de bicicletă etc.) Chiriaşul este responsabil pentru remedierea tuturor daunelor cauzate din culpa sau neglijenţei sale, iar cheltuielile vor fi facturate către acesta la valoarea de înlocuire de nou.
   5. Chiriaşul este obligat să se asigure înainte de fiecare pornire a autorulotei că deţine toate documentele prevăzute de lege. În cazul pierderii documentelor, Chiriaşul este obligat să înştiinţeze imediat RaviCamper despre acest lucru.
   6. Chiriaşul este responsabil de urmările accidentelor rutiere cauzate din culpa sa în cazul în care evenimentul nu este acoperit de asigurările RCA și CASCO .
 4. Drepturi și obligații
  1. Drepturile și obligațiile RaviCamper
   1. să pună la dispoziția Chiriașului, pe întreaga durată a contractului autorulota stabilită prin contract în perfectă stare de funcționare, atât mecanică, cât și din punct de vedere al dotărilor interioare și exterioare; proba funcționării acestor echipamente se va face la momentul predării autorulotei în cadrul instructajului de predare și orice prejudiciu cauzat Ravicamper în urma utilizării necorespunzătoare a autoruolotei de către Chiriaș cade în sarcina exclusivă a Chiriașului.
   2. dacă din motive independente de voința sa (defecțiuni tehnice, accident auto, furt, etc) RaviCamper nu va putea pune la dispoziția Chiriașului autorulota menționată în contract, acesta se obligă să asigure Chiriașului, dacă este posibil, o altă autorulotă din aceiași gamă, să reprogrameze împreună cu Chiriașul rezervarea, sau să returneze Chiriașului toate sumele de bani achitate conform contractului;
   3. orice defecțiune sau inconvenient apărut după predarea autorulotei în stare de funcționare optimă nu poate fi imputată RaviCamper;
   4. să predea Chiriașului autorulota având rezervorul de carburant plin, cu toate actele necesare și dotările aferente;
   5. să încheie asigurări RCA și CASCO pentru autorulotă și să achite vigneta pe teritoriul României
   6. să asigure, dacă este posibil, asistență tehnică prin telefon sau email, atunci când îi este solicitată de către Chiriaș,
   7. să se abțină de la orice fapt care ar avea drept consecință tulburarea Chiriașului în folosința bunului, tulburare de fapt sau de drept. RaviCamper nu răspunde de tulburarea cauzată prin faptul unui terț care nu invocă vreun drept asupra bunului;
   8. RaviCamper garantează Chiriașul pentru evicțiunea bunului și pentru viciile ascunse ale autorulotei care îi împiedică întrebuințarea. RaviCamper nu răspunde însă pentru vicii care ii fac Chiriașului incomodă folosința, și pe care acesta din urma le-a putut sau le-ar fi putut constata la încheierea prezentului contract;
  2. Drepturile și obligațiile Chiriașului
   1. Chiriașul sau conducătorul desemnat al autorulotei închiriate trebuie să posede permis de conducere valabil categoriei autorulotei închiriate pe întreaga perioada de închiriere.
   2.  Chiriașul sau conducătorul desemnat al autorulotei închiriate, trebuie să fi împlinit vârsta de 25 de ani la data la care se încheie contractul de închiriere și să dețină de minim 3 ani un permis de conducere valabil care să corespundă categoriei autorulotei închiriate.
   3. Chiriașul se obligă să declare la momentul preluării autorulotei dacă sunt și alți conducători auto desemnați pentru a conduce autorulota în afară de el, urmând ca și aceștia din urmă să îndeplinească condițiile de la 4.2.2. În cazul în care se vor declara șoferi suplimentari, răspunderea civilă contractuală revine și titularului de contract, în calitate de garant al șoferului suplimentar.
   4. Chiriașul se obligă să plătească prețul chiriei autorulotei conform contractului.
   5. Chiriașul are obligația de a exploata în condiții normale autorulota, conform instrucțiunilor de folosire și întreținere elaborate de fabricant și specificate în manualul de utilizare;
   6. Chiriașul are obligația de a achita amenzile emise de autorități pentru contravenții sau infracțiuni săvârșite pe perioada închirierii de către conducătorii autorulotei ce face obiectul contractului de inchiriere;
   7. Chiriașul se obligă să notifice RaviCamper, prin telefon sau email la adresa ravicamper@ravitex.ro, despre orice incident, avarie, pagubă, transmițându-i totodată RaviCamper și fotografiile cu părțile afectate ale autorulotei;
   8. În cazul în care autorulota a fost condusă sub influența alcoolului și/sau a drogurilor ori altor substanțe stupefiante, răspunderea pentru pagubele materiale aparține în totalitate Chiriașului / șoferului desemnat al autorulotei;
   9. La încetarea perioadei de închiriere, Chiriașul va preda autorulota închiriată cu rezervorul de carburant plin, cu rezervorul de carburant plin,  caseta WC și rezervoarele de apă golite, cu dotările aferente către RaviCamper, și cu actele și cheile ce i-au fost înmânate.
   10. Curățenia interioară și exterioară nu sunt necesare, acestea fiind incluse în taxa de igienizare însă Chiriașul are obligația de nu preda autorulota în stare de murdărie greu de îndepărtat printr-o spălare normală. Toate acestea vor fi menționate în procesul verbal de predare-primire a autorulotei.
   11. Chiriașului îi sunt interzise:
 5. Participarea la curse de mașini sau în teste pentru verificarea performanțelor autorulotei;
 6. Transportul materialelor sau substanțelor interzise, precum și transportul oricăror mărfuri fără actele necesare;
 7. Utilizarea autorulotei sub influența alcoolului, drogurilor sau oricăror substanțe care îi poate afecta viteza de reacție sau starea de conștientă;
 8. Tractarea altor autoturisme sau remorci fără acordul scris al RaviCamper;
 9. Lăsarea autorulotei nesupravegheate atunci când aceasta este deschisă sau cu marchiza ori geamurile deschise ori cu cheile în contact;
 10. Efectuarea vreunei reparații asupra autorulotei, aceasta neputând fi reparată decât într-un service autorizat și desemnat de RaviCamper;
 11. Să fumeze în autorulotă;
 12. Să transporte animale, fără acordul RaviCamper care va percepe o taxa suplimentară ; În cazul în care Chiriașul are acordul scris la RaviCamper pentru a transporta animale, acest lucru se va face respectând legislația în vigoare,
   1. Chiriașul declară că a citit și înțeles condițiile asigurării Casco și este de acord sa suporte toate costurile de reparație care nu vor fi acoperite de aceasta.
   2. Încălcarea oricăreia din condițiile de folosire va atrage automat responsabilitatea financiară a Chiriașului față de RaviCamper, reținerea garanției, plus plata tuturor daunelor/prejudiciilor cauzate RaviCamper.

 

 1. Asigurarea autorulotei
  1. Toate autorulotele Ravicamper dețin asigurare RCA și CASCO.
  2. În caz de daună produsă din culpa sa, Chiriaşul este obligat să plătească o franciză de asigurare de 500 Euro pentru fiecare eveniment de daună acoperit de asigurarea CASCO.
  3.  Polițele de asigurare nu acoperă daunele produse în următoarele cazuri
  1. în momentul accidentului şoferul a fost sub influenţa alcoolului, drogurilor sau medicamentelor care provoacă oboseală;
  2. şoferul nu a îndeplinit limita de vârstă prevăzută şi nu a deţinut autorizaţiile şi permisele obligatorii;
  3. daunele au fost provocate din cauza nerespectării limitelor de înălțime, lățime, lungime ale autorulotei sau de greutate sau alte reguli de circulație rutieră.
  4. daune provocate autorulotei  în urma utilizării necorespunzătoare a dotărilor acesteia;
  5. dauna a fost provocată în urma furtului autorulotei din cauza neglijenţei grave a Chiriașului sau şoferului desemnat, în special dacă a uitat autorulota deschisă sau cheile în contact;
  1. Chiriaşul este obligat să contacteze imediat organele de poliţie competente şi să înştiinţeze imediat RaviCamper în caz de accident, furt, incendiu şi vandalism. Chiriaşul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru ca RaviCamper să îşi poată valida pretenţiile de despăgubire.
  2. În caz de accident minor, Chiriaşul este obligat să fotografieze şi să documenteze incidentul și să anunțe Ravicamper.
 1. Preț
  1. Prețul de închiriere se bazează pe prețurile specificate de RaviCamper în ofertele scrise sau pe site-ul www.ravicamper.ro și este constituit din prețul pe zi de închiriere x nr. de zile de închiriere, la care se adugă taxa de igienizare și curățenie în valoare de 100 euro/închiriere și costul eventualelor pachete opționale alese de Chiriaș. Prețul va fi menționat în contractul de închiriere.
  2. Pentru confirmarea rezervarii se va plăti 50% din valoarea totală a închirierii.
  3. Diferenta de 50% din valoarea totală a închirierii se va achita până cel tarziu cu 3 zile înainte de data și ora  programată pentru ridicarea autorulotei.
  4. Numărul de km este nelimitat.
  5. Prețul nu include:
 2. costurile combustibilului
 3. taxele de drum/ pod (cu exceptia vignetei de drum pentru Romania care este inclusă în tariful de închiriere)
 4. amenzile primite pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice
 5. Disponibilitate autorulotă
  1. În cazul puțin probabil în care nu mai este disponibilă autorulota rezervată din cauze independente de RaviCamper, acesta va furniza o autorulotă similară sau superioară, în funcție de disponibilitatea din momentul ridicării.
 6. Garanție
  1. Cel târziu la preluarea autorulotei Chiriaşul este obligat să achite în numerar sau prin transfer bancar o garanţie pentru autorulota închiriată în cuantum de 1000 Euro. Garanţia este restituită la predarea în condiții optime a autorulotei.                                                                       
 7. Procedura în caz de daune
  1. Chiriașul are obligația de a anunța imediat RaviCamper despre orice avarie nou descoperită la autorulota închiriată și orice accident sau daună.
  1. În cazul producerii unui accident Chiriașul va informa de îndată RaviCamper și acesta sau șoferul desemnat vor îndeplini toate formalitățile necesare pentru deschiderea dosarului de daună la societatea de asigurări (completare formular de constatare amiabilă sau, după caz, anunțare organe de poliție și obținere proces verbal și autorizație de reparație).
 8.  Încetare
  1. Închirierea încetează în următoarele cazuri:
 9. la expirarea duratei contractului de închiriere, dacă părțile nu hotărăsc prelungirea acestuia;
 10. în caz de neplată în termen a chiriei convenite sau a garanției de bună execuție, fără somație și fără intervenția instanței de judecată;
 11. pieirea bunului, în condițiile legii;
 12. dacă din motive independente de voința RaviCamper (autorulota a fost avariată, furată, are defecțiuni tehnice) acesta nu poate pune la dispoziția Chriașului autorulota la data menționată în contract.
  1. dacă intervine rezilierea contractulu pentru neplata prețului sau a garanției în condițiile stabilite prin contract, Chiriașul pierde avansul plătit RaviCamper pentru rezervarea făcută, cu excepția situației în care anuleaza rezervarea cu minim 60 de zile înainte de data la care trebuia să preia autorulota.
 13.  Luare la cunoștință

11.1. Prezentele condiții generale sunt afișate pe site-ul www.ravicamper.ro și constituie anexă la contractul de închiriere.

            11.2. Prin efectuarea unei rezervări, Chiriașul confirmă că a luat cunoștință de prezentele Condiții generale.

Produs adaugat pentru comparare.

Acest site utilizeaza cookies si module de analiza a traficului pentru a asigura o experienta optima vizitatorilor sai.